logo

Materiał dot. dostosowywania dawki inuliny bazalnej (Матеріал для пояснення цілі лікування, принципів старту базального інсуліну та подальшої титрації дози)

22-03-2022

 

Materiał edukacyjny z wyjaśnieniem różnych wartości pomiaru HbA1c. Możliwość uzupełnienia osobistych celów glikemicznych wyznaczonych przez lekarza, osobistego schematu dostosowywania dawki, który może być uzupełniony przez lekarza oraz dzienniczek z możliwością zapisu dostosowywania dawki insuliny.

 

POBIERZ

 


MAT-UA-2101932

Kontakt z Przedstawicielem Medycznym
Witamy na platformie logo
Wejście do serwisu dla lekarzy Sanofidlalekarzy.pl wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk NIE.

Oświadczam, że jestem lekarzem medycyny.
NIE