logo

NAFLD – GLOBALNA EPIDEMIA?

17-05-2019

 

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD) jest najczęstszą przyczyną przewlekłego uszkodzenia tego narządu, jest pierwszym etapem niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby –może przejść w kolejne stadia – prowadząc do marskości lub raka wątrobowo-komórkowego HCC.

 

NAFLD to poważne wyzwanie medyczne, które zyskuje miano globalnej epidemii i mimo, że jest rozpowszechniona nie powinna być lekceważona, ponieważ od prostego stłuszczenia nie tak daleko do przeszczepienia.

 

NAFLD jest już teraz trzecią najczęstszą przyczyną transplantacji wątroby w USA i Europie zachodniej z wyraźną tendencją rosnącą.

 

Przewiduje się, że do 2030 roku NAFLD będzie głównym wskazaniem do transplantacji wątroby.

Dlatego tak ważna zarówno z punktu widzenia pacjenta jak i klinicysty jest identyfikacja grup ryzyka.

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją zgłębiającą temat niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby:

Prezentacja

 

___________________________________________________________________________________________________

Piśmiennictwo

1. Czarnecka K. i in. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby – od prostego stłuszczenia do transplantacji wątroby. Hepatologia 2018; 18; 74-75

2. Gietka J. Klapaczyński J. Stłuszczenie wątroby – diagnostyka i leczenie. https://podyplomie.pl/medycyna/23439,stluszczenie-watroby-diagnostyka-i-leczenie 29.03.2019.

 

SAPL.PCH.19.03.0400c

Witamy na platformie logo
Wejście do serwisu dla lekarzy Sanofidlalekarzy.pl wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk NIE.

Oświadczam, że jestem lekarzem medycyny.
NIE