logo

HDCz bezpłatnie dla pacjentów 75+ – tzw. „Lista S”

31-08-2021

 

Informujemy, iż zgodnie z najnowszym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia od dnia 1 marca 2022 lek Clexane pozostaje bezpłatny dla pacjentów od 75 r.ż.2 .

 

Ponadto niezmiennie, zgodnie z komunikatem MZ z dnia 31.12.20201 lekarz specjalista może wystawić „e-receptę” np. na heparynę drobnocząsteczkową Clexane z dopiskiem „S”, którą dzięki temu pacjent od 75 r.ż. otrzyma bezpłatnie. Heparyna drobnocząsteczkowa Clexane jest dostępna bezpłatnie dla pacjentów od 75 r.ż. w ramach tzw. listy „S”, a dla pozostałych pacjentów poniżej 75 r.ż. jest refundowana z odpłatnością ryczałtową zarówno w ramach wszystkich zarejestrowanych wskazań zgodnych z ChPL produktu Clexane i Clexane Forte, jak również we wskazaniach pozarejestracyjnych zgodnych z kolumną 13 zał. do obwieszczenia MZ2 .

Tab. 1. Wykaz objętych refundacją wskazań dla Clexane na podstawie ChPL i załącznika do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21.02.2022 r. (poz. 18)2,3

 

 

CLEXANE 10 000 j.m. (100 mg) /1 ml – zarejestrowane wskazania:

CLEXANE Forte 15 000 j.m. (150 mg) /1 ml – zarejestrowane wskazania:

Clexane jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w:

1. Zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów chirurgicznych z grup umiarkowanego i wysokiego ryzyka, w szczególności poddawanych zabiegom chirurgicznym ortopedycznym lub zabiegom w chirurgii ogólnej, w tym zabiegom w chirurgii onkologicznej.

2. Zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów internistycznych z ostrymi schorzeniami (takimi jak ostra niewydolność serca, niewydolność oddechowa, ciężkie zakażenia lub choroby reumatyczne) i ograniczoną mobilnością, narażonych na podwyższone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

3. Leczeniu zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP), z wyłączeniem zatorowości płucnej, która może z dużym prawdopodobieństwem wymagać leczenia trombolitycznego lub zabiegu operacyjnego.

4. Przedłużonym leczeniu zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP) oraz zapobieganiu ich nawrotom u pacjentów z aktywną chorobą nowotworową.

5. Ostrym zespole wieńcowym: • Leczenie niestabilnej dławicy piersiowej oraz zawału serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), w skojarzeniu z podawanym doustnie kwasem acetylosalicylowym. • Leczenie świeżego zawału mięśnia sercowegoz uniesieniem odcinka ST (STEMI), w tym zarówno u pacjentów leczonych zachowawczo, jak i poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI).

6. Zapobieganiu tworzeniu się skrzepów w krążeniu pozaustrojowym podczas hemodializy.

 

 

 

1. zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe;

2. zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka;

3. niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka;

4. profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL;

5. zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie;

6. choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe;

7. terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą z stawkową;

8. ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL;

9. schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA;

10. terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL;

11. unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL;

12. krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL.

 

 

 

 

 

 


 

POBIERZ

 


 

Referencje:

1. Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący funkcjonalności systemu P1 dla recept 75+ z dnia 31.12.2020: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-o-mozliwosci-realizacji-przez-...specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobach-medycznych-przepisanych-na-recepcie-w-postaci-elektronicznej (data dostępu: 2.03.2022).

2. Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2022 r. (DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.18).

3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Clexane oraz Clexane Forte - 01/2022

 

MAT-PL-2200353-1.0-03/2022

Kontakt z Przedstawicielem Medycznym
Witamy na platformie logo
Wejście do serwisu dla lekarzy Sanofidlalekarzy.pl wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk NIE.

Oświadczam, że jestem lekarzem medycyny.
NIE