logo

CZĘŚĆ 2: XVII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP, 6.04.2018, Warszawa

06-06-2018

 

Zapraszamy do obejrzenia 2 części relacji z sesji satelitarnej „CO ŁĄCZY TĘŻYCZKĘ, NADCIŚNIENIE I WYTRYSK PRZEDWCZESNY?”, prowadzonej przez prof. dr hab. n. med. Przemysława Bieńkowskiego, dr n. med. Wandę Laskowską-Studniarką oraz dr hab. n. med. Filipa Szymańskiego.

 

Prelegenci omawiają temat roli magnezu i znaczenia hipomagnezemii w etiopatogenezie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz chorób kardiologicznych i metabolicznych.

 


SAPL.MGP.18.05.0945b

Witamy na platformie logo
Wejście do serwisu dla lekarzy Sanofidlalekarzy.pl wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk NIE.

Oświadczam, że jestem lekarzem medycyny.
NIE