logo

Zapraszamy do kontaktu z Przedstawicielem Medycznym Sanofi

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Sanofi-Aventis Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówionego kontaktu konsultanta. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Sanofi-Aventis Sp. o.o. jest dostępna tutaj. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Jeżeli w przyszłości chciałaby/by Pani/Pan pozostać w kontakcie ze spółkami Sanofi i otrzymywać materiały edukacyjne oraz informacyjne, w tym marketingowe, w zakresie produktów Grupy Sanofi może Pani/Pan zarejestrować się w bazie spółek Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Nepentes Pharma sp. z o.o. i Sanofi Pasteur sp. z o.o. (dalej jako „spółki Sanofi”), które wspólnie prowadzą bazę danych osób wykonujących zawody medyczne. W tym celu należy zaznaczyć poniższe oświadczenie. Rejestracja w bazie spółek Sanofi jest całkowicie dobrowolna. W przypadku takiej rejestracji, Pani/Pana dane osobowe zostaną wprowadzone do bazy spółek Sanofi. Oznacza to, że spółki Sanofi jako administratorzy będą mogły przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach kontaktowych, w tym w celu dostarczania Pani/Panu zamówionych materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w bazie spółek Sanofi jest dostępna tutaj. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z treścią tej informacji.

W poniższej tabeli mogą Państwo zaznaczyć w jaki sposób chcą Państwo otrzymywać od spółek Sanofi materiały dedykowane dla osób wykonujących zawody medyczne. Zaznaczamy, że w przypadku komunikacji elektronicznej zgoda na kontakt mailowy, SMS/MMS lub poprzez serwisy internetowe, obejmuje także wiadomości i komunikaty wyświetlane lub wysyłane automatycznie. Decyzję w zakresie zgód na kontakt za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych można zmienić w dowolnym momencie (w tym zmienić preferowaną formę kontaktu lub wycofać zgody na poszczególne kanały komunikacji), co nie będzie miało wpływu na legalność działań podejmowanych w oparciu o taką zgodę zanim została ona wycofana.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółek Sanofi materiałów edukacyjnych, informacyjnych i marketingowych za pomocą:

Udzielenie tej zgody umożliwi spółkom Sanofi lepsze dopasowanie materiałów do Pani/Pana zainteresowań.
Witamy na platformie logo
Wejście do serwisu dla lekarzy Sanofidlalekarzy.pl wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk NIE.

Oświadczam, że jestem lekarzem medycyny.
NIE